Privacyverklaring ReloMatters

In deze privacyverklaring informeren wij je over de persoonsgegevens die wij verzamelen voor het voeren van onze klantenadministratie en over de manier waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van ReloMatters en op bezoekers van de website www.relomatters.nl.

ReloMatters, gevestigd aan de Meeuwenstraat 73, 2025 ZB HAARLEM en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71488375, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacyverklaring kun je bellen naar +31 (0)6 40 00 50 40 of mailen naar info@relomatters.nl.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Daarom is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

ReloMatters verzamelt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: de bedrijfsnaam van het bedrijf waarvoor je werkt, inclusief adresgegevens en bankrekeningnummer, jouw telefoonnummer en je e-mailadres bij dit bedrijf, je voor- en achternaam, geslacht en overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch. Bij het versturen van een contactverzoek via onze website wordt gevraagd om je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij je persoonsgegevens?

ReloMatters verwerkt jouw persoonsgegevens voor het afhandelen van betalingen, om via telefoon of e-mail contact met je te kunnen opnemen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, en om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. ReloMatters verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens maakt ReloMatters geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

ReloMatters bewaart je persoonsgegevens vanaf de start van een zakelijke overeenkomst tot maximaal vijf jaar nadat de laatste zakelijke transactie is afgerond, tenzij het bewaren van je persoonsgegevens noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

ReloMatters verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door bevoegde instanties. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. ReloMatters blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ReloMatters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te laten sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@relomatters.nl.

ReloMatters wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

ReloMatters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via saskia.vandonkelaar@relomatters.nl.

 

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wij?

De website www.relomatters.nl van ReloMatters gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen op de harde schrijf van je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast wordt via onze website een cookie geplaats van Google Analytics, zodat we kunnen bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Kijk voor een toelichting op ttps://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als verwerkingsverantwoordelijke behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring wanneer nodig aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2018. Je kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring inzien via de link Privacyverklaring aan de onderzijde van onze website.